Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Horniny-obrázek-13

Obr. 13 Zvrstvení v pískovci - záznam tvaru dun a směru proudění. Na povrchu vrstev písku v proudící vodě obvykle vznikají zvlněné tvary, označované, podle velikosti, jako čeřiny (malé, do několika dm vlnové délky) a duny (větší, m až desíkty m). Šikmé zvrstvení v pískovci vzniká postupem dun v proudící vodě, kdy na spádové straně každé duny se sypou vrstvičky písku na povrch duny usazené dříve. Z orientace tohoto šikmého zvrstvení lze zjistit směr proudění.


obrázek předchozí - další