Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Horniny-obrázek-12

Obr. 12 Změny vnitřní stavby hornin. Červené šipky naznačují směr působení sil. Výslednými projevy deformace mohou být např. rovnoběžné uspořádání součástí horniny (A) a vrásy (B), popř. zlomy (C). Uvedené tvarové změny a-c jsou provázeny přeskupením nejen vnitřních součástí, ale i změnou tvaru a objemu, který hornina zaujímá (např. protažení krychle na hranol).

 Obrázek znázorňuje jeden ze tří typů změn probíhajících v hornině při přeměně a to změnu geometrickou (tvarovou), která je způsobena deformací.

obrázek předchozí - další