Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Horniny-obrázek-09c

Obr. 9c Vznik různých typů přeměněných hornin v závislosti na hloubce jejich zanoření.

 To, jaké minerály a horniny při přeměně vznikají, záleží na tom, jaká hornina se přeměňuje a na jejím chemickém složení.

obrázek předchozí - další