Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Horniny-obrázek-08

Obr.8 Migmatit vzniká částečným tavením hornin. Obsahuje pásky utuhlé z taveniny (světlé proužky) a pásky neroztavené horniny (tmavé proužky). Migmatit představuje přechod mezi horninou přeměněnou a vyvřelou. Na pravém vzorku jsou pásky zprohýbány (zvrásněny), což vypovídá o tom, že během tavení či následně po něm byla hornina výrazně deformována.

 Příklad horniny nazývající se migmatit vznikající částečným tavením hornin.

obrázek předchozí - další