Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Horniny-obrázek-04

Obr. 4 Rozdělení vyvřelých hornin podle místa jejich utuhnutí a názvy těles, které vytvářejí. Výlevné horniny vytvářejí sopky a lávové proudy, hlubinné vyvřeliny tzv. plutony. Horniny utuhlé v přívodních kanálech označujeme jako žíly.

 Rozdělení vyvřelých hornin podle místa jejich utuhnutí vzhledem k zemskému povrchu.

obrázek předchozí - další