Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Horniny-obrázek-02

Obr. 2 Fotografie vyleštěného povrchu hlavních horninových typů. Horniny se mohou skládat z různých součástí: některé usazené horniny (slepence) ze zaoblených zrn hornin a minerálů a jemnozrnné základní hmoty; jiné usazené horniny (brekcie) z ostrohranných zrn; výlevné vyvřelé horniny (čedič) z krystalů minerálů, jemnozrnné základní hmoty a dutin po uniklých plynech, vyvřelé a přeměněné horniny (žula, rula) z krystalů minerálů tvořících mozaiku do sebe zapadajících  zrn.

zaoblená zrna hornin a minerálů a základní hmota, ostrohranná zrna, krystaly minerálů, jemnozrnná základní hmota a dutiny po únicích plynů.

obrázek předchozí - další