Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Horniny-obrázek-01

Obr. 1 Ukázka tří minerálů – jejich vzhled, vnitřní krystalová struktura a chemický vzorec. Některé minerály se od sebe liší svým vzhledem a vlastnostmi, přestože mají stejné chemické složení (grafit, diamant). Tyto odlišnosti jsou způsobeny rozdílným vnitřním uspořádáním – krystalovou strukturou.

Chemický vzorec, vzájemné úspořádání prvků a fotografie vzorku vybraných minerálů.

obrázek předchozí - další