Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

V4 Peridotit

PERIDOTIT

PERIDOTIT-detail

mapka

LOKALITA: Úhrov

TYP HORNINY: hlubinná vyvřelá ultrabazická

STRATIGRAFIE: gfölská jednotka moldanubika

STÁŘÍ: 350 - 370 mil. let stáří plášťového protolitu

SLOŽENÍ: Peridotit je ultrabazická vyvřelá hornina. Hlavní stavební složkou peridotitu jsou minerály olivín (více než 90 %) a omfacit, což je sodíkem bohatý klinopyroxen. V závislosti na hloubce z níž hornina pochází, bývá přítomen sodno-vápenatý živec, spinel nebo granát. Peridotit z této lokality byl během svého výstupu k zemskému povrchu silně hydratován, o čemž svědčí přítomnost velkého množství minerálů serpentinové skupiny (antigorit, chryzotil), které nahradily větší část původně přítomného olivínu. Peridotit z této lokality je tak v současné době tvořen převážně serpentinem, relikty olivínu, granátem, rutilem a spinelem.

VZNIK: Peridotity jsou horniny, které tvoří svrchní část zemského pláště. Mineralogické složení peridotitu se liší podle toho, v jakých hloubkách vzniká; peridotit se sodno-vápenatým živcem anebo s amfibolem je charakteristický pro nejsvrchnější části pláště (cca 30 km) s rostoucí hloubkou dále následuje peridotit se spinelem (do 60 km) a původ v největší hloubce má peridotit granátický (nad 60 km). Hornina z této lokality pochází z velkých hloubek zemského pláště. Tlak a teplota, při nichž byla zformována, dosáhly cca 3.8 GPa a 1100 °C.

Vzorek byl získán laskavostí Obecního úřadu Krabovice-Úhrov.

Další horniny:

GRANODIORIT - GABRODIORIT - GABRO-V4 PERIDOTIT - PERIDOTIT

VYVŘELÉ HLUBINNÉ - VYVŘELÉ VÝLEVNÉ - STŘEDOČESKÝ PLUTON - PŘEMĚNĚNÉ - USAZENÉ