Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

U10 Prokřemenělé kmeny

Prokřemenělé kmeny

Prokřemenělé kmeny - detail 

mapka 

LOKALITA: uhelný lom Družba u Nového Sedla

TYP HORNINY: prokřemenělé kmeny

STRATIGRAFIE: sokolovská pánev, sokolovské souvrství, těšovické vrstvy

STÁŘÍ: třetihory, miocén, asi 22 miliónů let

SLOŽENÍ: křemen s příměsí cristobalitu a sideritu

VZNIK:  Zkamenělé kusy dřev byly odkryty při těžbě třetihorního hnědého uhlí v lomu Družba na Sokolovsku. Nacházejí se uzavřené v sopečných uloženinách, navrstvených do stometrové výšky při freatomagmatických erupcích sopek. Třetihorní vulkány vybuchovaly především v oligocénu v okolí dnešních Karlových Varů, Lokte a Sokolova. Husté gravitační proudy vzniklé smíšením sopečného popela s vodou pohlcovaly a strhávaly bloky hornin a zbytky hořícího subtropického pralesa. Po svém uložení struskovité pumy, lapily a popel reagovaly s mineralizovanou podzemní vodou. Přitom byly horniny změněny k nepoznání na měkkou hmotu, složenou z jílu, uhličitanů a minerálů skupiny zeolitů. Útržky zničené vegetace byly prostoupeny minerálními roztoky. Přitom se do buněčné struktury dřeva vylučovaly zejména různé formy křemene (SiO2) a siderit (FeCO3).

Vzorek byl získán laskavostí firmy Sokolovská uhelná a.s., výběr zprostředkoval RNDr. Petr Rojík, Ph.D.

Další horniny:

ORTHOCEROVÝ VÁPENEC - VÁPENEC - VÁPENEC - VÁPENEC - PÍSKOVEC - PÍSKOVEC A SLEPENEC - SLEPENEC - PÍSKOVEC - PÍSKOVEC - PROKŘEMENĚLÉ KMENY 

VYVŘELÉ HLUBINNÉ - VYVŘELÉ VÝLEVNÉ - STŘEDOČESKÝ PLUTON - PŘEMĚNĚNÉ - USAZENÉ