Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Popularizace

Kromě vlastního vědeckého výzkumu se pracovníci Geofyzikálního ústavu AV ČR v.v.i. věnují popularizační činnosti. Seznamují veřejnost s tématy zkoumanými na našem ústavu a připravují pro školy výukové programy a materiály vysvětlující geologické a geofyzikální jevy. Každoročně se zapojujeme do popularizačních aktivit v dubnu v rámci Dne Země a v listopadu v rámci Týdne vědy a techniky.

Součástí areálu ústavu je veřejnosti denně přístupný Geopark Spořilov, jehož komentovanou prohlídku si můžete domluvit emailem na spicka@ig.cas.cz.

Pro školy a větší skupiny zájemců (nad 10 osob) máme připraven pestrý výukový blok na cca 3 hodiny. Blok se skládá ze dvou přednášek (každá v délce 45 minut): "Teorie deskové tektoniky" a  "Vznik sopek a zemětřesení". Zbylý čas je rozdělen na tři samostatné bloky. První blok je věnován interaktivním pokusům, které představují formování písečného vulkánu, odplyňování magmatu, vznik sopečné kaldery či simulaci freatomagmatického výbuchu sopky. Ve druhém bloku se zájemci seznámí s principy polarizační mikroskopie a sami si prohlédnou horniny pod mikroskopem. Třetím blokem je komentovaná prohlídka geoparku s diskuzí nad vzorky vyvřelých, přeměněných a usazených hornin.  

Kdybyste si chtěli vyrobit obdobný pokus doma či ve škole, stáhněte si návod, jak na to.

Podívejte se také na často kladené otázky ohledně vzniku a průběhu zemětřesení, či na záznamy vystoupení našich pracovníků v médiích.

Nově také můžete navštívit Seismickou expozici otevřenou ve městě Skalná v západních Čechách.

Video ze Dne Země 2013 v Geofyzikálním ústavu AV ČR v.v.i.

Pohled na Geopark Spořilov