Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Novinky

29.06.2017

Celé léto probíhají na seismické stanici v Kašperských Horách exkurze pro veřejnost, vždy první sobotu v měsíci. Nejbližší příležitost je v sobotu 1. 7. 2017. Pracovníci Geofyzikálního ústavu vás provedou stanicí, vysvětlí vám, jak se měří zemětřesení a zodpoví všechny vaše otázky. Začátek výkladu je v 9, 11, 13 a 15 hodin, vstupné dobrovolné. Součástí prohlídky je i nenáročná procházka štolou Kristýna 100 m hluboko do skály.

[...]
26.06.2017

Ve středu 28. 6. 2017 se bude v přednáškovém sále Geofyzikálního ústavu konat přednáška Dr. Johannese Thuna na téma Constraining volcano seismic source properties using near-field observations. Dr. Johannese Thun pracuje v seismickém oddělení Geofyzikálního ústavu AV ČR. Přednáška v anglickém jazyce začíná v 10:00 hodin. Více informací zde:

[...]
22.06.2017

NA ČEM PRACUJEME: Od roku 2016 víme, že Hranická propast je nejhlubší zatopenou propastí na světě. Stále ale ještě neznáme její přesnou hloubku, protože dálkově ovládaný robot po dosažení hloubky 404 metrů již kvůli krátké vodicí šňůře nemohl pokračovat dál. Odborný pracovník Geofyzikálního ústavu AV ČR Mgr. Radek Klanica se snaží najít odpověď na tuto otázku pomocí magnetotelurické metody. Jak jeho výzkum pokračuje? Více informací zde:

[...]
20.06.2017

V rámci další Spořilovské expedice představí prof. Siegfried Siegesmund (Universität Göttingen) výzkum vlivu vnitřní stavby mramoru a zvětrávacích procesů na poškození obkladových desek budov.  Přednáška “The impact of marble fabric on its deformation in buildings and diagnosis of the damage by ultrasonic methods" proběhne v anglickém jazyce ve čtvrtek 22.6. 2017 od 16 hodin v přednáškovém sále Geofyzikálního ústavu AV ČR.
Více informací zde

[...]
13.06.2017

Na Geofyzikálním ústavu AVČR ve středu 14. 6. 2017 od 17 hodin proběhne zahájení Spořilovského salonu XII v přednáškovém sálu. Budou vystaveny obrazy a litografie Igora Ševčíka a díla dalších spořilovských výtvarníků, kteří již na předchozích Salonech vystavovali. Termin je letos netradiční, protože po prázdninách proběhne rekonstrukce sálu.

[...]
08.06.2017

Konference o přírodních dynamech, 2. ročník, kterou pořádá Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislavě a Ústavem věd o Zemi v Bratislavě, proběhne 25.6. - 1.7.2017 v barokním zámku ve Valticích. Konference navazuje na první ročník, který se konal na Slovensku v roce 2009. Tématem přednášek budou hydromagnetická dynama, magnetokonvekce a hydromagnetické procesy. Více informací zde:

[...]
30.05.2017

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. se letos zúčastní Veletrhu vědy, který se koná 8.6. - 10.6.2017 v PVA Expo Praha v Letňanech. Veletrh vědy je největší populárně naučná akce v ČR, kterou každoročně pořádá Akademie věd ČR. Zveme všechny zájemce o geofyziku k našemu stánku. Podrobné informace naleznete zde:

[...]
29.05.2017

Cyklus přednášek Spořilovské expedice pokračuje zajímavým tématem ze Starého Egypta. Dne 1.6.2017 v 16:00 hodin se s námi Jiří Janák z Českého egyptologického ústavu FF UK podělí o závěry, jaký vliv měly klimatické změny na náboženství Starého Egypta. Přednáška "I bohové mohou vyhynout" se bude konat v Přednáškovém sále Geofyzikálního ústavu AV ČR. Více informací zde:

[...]
28.05.2017

Dne 31. 5. 2017 se bude v Geofyzikálním ústavu AV ČR konat Geofyzikální doktorandský den. Osmnáct doktorandů z Matematicko-fyzikální fakulty UK, Přírodovědecké faktulky UK a Geofyzikálního ústavu AV ČR bude prezentovat výsledky získané v rámci svých doktorských prací. Jste srdečně zváni do Přednáškového sálu Geofyzikálního ústavu, program začíná v 8:30 hodin.

[...]
24.05.2017

Oblast Flegrejských polí (Campi Flegrei) v Itáli je 13 kilometrů velká sopečná kaldera, která vznikla před 40 tisíci lety během mohutné sopečné erupce dosahující síly erupce indonéské Tambory v roce 1815. Případná erupce by tak mohla významně postihnout 3 milióny lidí žijících v jejím bezprostředním okolí. A jak napovídá nově uveřejněná studie, měli bychom v případě této sopky zpozornět. Sopka by se totiž mohla probrat k životu dříve, než jsme si doposud mysleli.

[...]