Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Novinky

24.05.2017

Oblast Flegrejských polí (Campi Flegrei) v Itáli je 13 kilometrů velká sopečná kaldera, která vznikla před 40 tisíci lety během mohutné sopečné erupce dosahující síly erupce indonéské Tambory v roce 1815. Případná erupce by tak mohla významně postihnout 3 milióny lidí žijících v jejím bezprostředním okolí. A jak napovídá nově uveřejněná studie, měli bychom v případě této sopky zpozornět. Sopka by se totiž mohla probrat k životu dříve, než jsme si doposud mysleli.

[...]
23.05.2017

V pátek 19. 5. 2017 se konal mezioborový seminář projektu PAGES, což je mezinárodní projekt, který podporuje výzkum globálních změn. Koordinátorem tohoto projektu za Českou republiku je pracovník Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. doc. RNDr. Jaroslav Kadlec, PhD. Účastníci projektu byli informováni o aktuálně probíhajících výzkumech a nejnovějších výsledcích projektů. Další informace zde:

[...]
22.05.2017

Dne 31. 5. 2017 se bude v Geofyzikálním ústavu AV ČR konat Geofyzikální doktorandský den. Osmnáct doktorandů z Matematicko-fyzikální fakulty UK, Přírodovědecké faktulky UK a Geofyzikálního ústavu AV ČR bude prezentovat výsledky získané v rámci svých doktorských prací. Jste srdečně zváni do Přednáškového sálu Geofyzikálního ústavu, program začíná v 8:30 hodin.

[...]
10.05.2017

Cyklus přednášek Spořilovské expedice pokračuje zajímavým tématem ze Starého Egypta. Dne 1.6.2017 v 16:00 hodin se s námi Jiří Janák z Českého egyptologického ústavu FF UK podělí o závěry, jaký vliv měly klimatické změny na náboženství Starého Egypta. Přednáška "I bohové mohou vyhynout" se bude konat v Přednáškovém sále Geofyzikálního ústavu AV ČR. Více informací zde:

[...]
05.05.2017

Geofyzikální ústav AV ČR a Archiv výtvarného umění Vás srdečně zvou na 53. výstavu cyklu Setkávání – Karel Prášek: KRASOHLED (obrazy). Zahájení výstavy proběhne ve středu 10. května 2017 v 16:30 hod. v přednáškovém sále Geofyzikálního ústavu. Zájemci jsou srdečně zváni. Další informace naleznete zde: 

[...]
02.05.2017

Dne 1. května 2017 se stal novým ředitelem Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. dosavadní vedoucí oddělení tektoniky a geodynamiky RNDr. Aleš ŠPIČÁK, CSc. Do funkce jej oficiálně uvedla předsedkyně Akademie věd prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., která v úterý 2. května navštívila Geofyzikální ústav AV ČR. Paní předsedkyně popřála během setkání novému panu řediteli i celému ústavu hodně úspěchů.

[...]
02.05.2017

11. května 2017 od 16.00 proběhne  ve velkém sále Geofyzikálního ústavu AV ČR v. v. i. první jarní přednáška cyklu Spořilovské expedice. V tématu se bude Matěj Peč (MIT, USA) věnovat novým poznatkům z experimentů o vzniku magmat z částečně natavených plášťových hornin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Více informací zde:

[...]
25.04.2017

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. se i letos zapojil do oslav Mezinárodního dne Země. V pátek 21.4.2017 seznamovali vědečtí pracovníci ústavu děti ze základních škol se zajímavými geofyzikálními a geologickými jevy hravou formou. Akce se zúčastnili i odborníci z Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i., Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. a Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky na PřF UK.

[...]
19.04.2017

Papírové modely sopky a subdukce pro malé vědce - vystřihovánky a omalovánky - volně ke stažení! Pracovníci Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. připravili 3D modely zajímavých geofyzikálních jevů, které se odehrávají na naší Zemi. Kdo se tak chce podívat dovnitř sopky nebo lépe pochopit pohyb litosférických desek, má tak možnost učinit zábavnou formou. 

[...]
13.04.2017

V pondělí 3. dubna 2017 došlo v Botswaně, v jižní části afrického kontinentu, k silnému zemětřesení o magnitudu 6,5. Svou velikostí je toto zemětřesení srovnatelné např. s ničivými zemětřeseními ve střední Itálii v loňském roce.

[...]