Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Ing. Hana GRISON PhD.

Všechna telefonní čísla mají formát (+420) 267 103 xxx, kde xxx je linka (ústředna: 111).
Chcete-li poslat e-mail, použijte "E-mail prefix" a doménovou adresu @ig.cas.cz.

E-mail prefix

Oddělení

Geomagnetika

Info

Číslo dveří

120