Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Geofyzikální muzeum - Seismická expozice, Skalná

Skalna muzeum

 

Expozice návštěvníkům přibližuje problematiku studia zemětřesení a měření vzniklých seismických vln. Je zde ukázáno, jak jsou tyto vlny využívány při studiu struktury Země a při lidské činnosti, jako je např. vyhledávání ložisek ropy či monitorování seismicity vzniklé při její těžbě. Také jsou zde ukázána nejsilnější zemětřesení v nedávné historii a jejich následky.

 

Muzeum vzniklo ve spolupráci s městem Skalná a za podpory manželů Noppers.

 

Pozvánka na 2. geofyzikální setkání a rozšíření expozice

 

Fotogalerie

 

Otevírací doba:

 

Prohlídky s místním průvodcem:

volejte prosím předem na  tel. +420 732 435 655, email hofericmilan@tiscali.cz (p. Hoferic)

 

Prohlídky s odborným výkladem: Prosíme, na termínu se domluvte předem s pracovníky GFÚ prostřednictvím emailu doubravka@ig.cas.cz nebo na tel. +420 732 982 410. Součástí prohlídky může být návštěva seismické stanice Skalná (SKC), která je umístěna ve štole blízko hradu Vildštejn ve Skalné.

 

Kontakt:

Historický statek Famile Noppers - Skalná, Česká 144