Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Expedice TARA a mikroskopický život v mořích

Expedice TARA a mikroskopický život v mořích

 

Julius Lukeš

 

 

Biologické centrum AV ČR v. v. i.

 

26. 3. 2015 16:00

Cílem expedice TARA OCEANS je hlubší poznání významu mikroskopických organismů pro život oceánů. Pro tento účel objíždí škuner TARA světové oceány a provádí rozsáhlé sběry vzorků. Ukazuje se, že diverzita, početnost a význam jednobuněčných eukaryot neboli prvoků výrazně překonávají dosavadní předpoklady. Cílem projektu je nejen zjistit, co v oceánech žije, ale pokusit se mapovat trofické, symbiotické a parazitické vztahy prvoků a ostatních mořských obyvatel. Součástí přednášky bude fotodokumentace z expedice TARA ARCTIC, během níž Tara obeplula severní pól.