Institute of Geophysics of the CAS, v. v. i.

Navigation:

Jiří Janák: I bohové mohou vyhynout. Vliv klimatických změn na náboženství Starého Egypta

SPOŘILOVSKÉ EXPEDICE

Nové a významné poznatky ve vědách o Zemi

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vás zve na přednášku

Jiřího Janáka

z Českého egyptologického ústavu FF UK

 

I BOHOVÉ MOHOU VYHYNOUT
VLIV KLIMATICKÝCH ZMĚN NA NÁBOŽENSTVÍ STARÉHO EGYPTA

 

Termíny ach a ba náleží ke klíčovým pojmům staroegyptského náboženství a kultury. Egypťané jimi nazývali božskou moc, její pozemské projevy a někdy také bytosti obdařené nadpřirozenou mocí. Shodou okolností jsou oba termíny v egyptském hieroglyfickém písmu zapsány pomocí znaků zobrazujících ptáky, ibisa skalního a čápa sedlatého, a oba  tyto  živočišné druhy se přestaly v Egyptě vyskytovat v souvislosti s klimatickými změnami někdy v průběhu 3. tisíciletí před Kristem.

Každý z  těchto  ptáků  opustil Egypt jindy a z jiných důvodů, ale obě tato vymizení s sebou přinesla významné změny v egyptském náboženství, myšlení i písmu. A právě na příkladu pojmů ach a ba je možné demonstrovat úzkou provázanost některých náboženských představ s jejich živými předobrazy a změnami přírodního prostředí.


Kde: Přednáškový sál Geofyzikálního ústavu AV ČR
Kdy: 1. 6. 2017 v 16:00 hodin