Institute of Geophysics of the CAS, v. v. i.

Navigation:

Cesty do nitra Země

Cesty do nitra Země

přínos vrtných projektů pro poznání geologických procesů, přírodních hrozeb a zdrojů energie

Přednáškový sál Geofyzikálního ústavu AV ČR, Praha 4 - Spořilov

jaro 2015, čtvrtky v 16:00 

 

21.5.

Ulrich Harms


GFZ Potsdam, Německo

Natural Hazards: Scientific Drilling sheds new light on active faults, volcanoes and continental dynamics

28.5.

Antonín Tym, Hana Jiráková, Bedřich Mlčoch, Jan Šafanda

1. Litoměřická geotermální a. s.; Geomedia s. r. o.; Česká geologická služba, Geofyzikální ústav AV ČR v. v. i.

Geotermální energie na Litoměřicku - výsledky hlubinného vrtu PVGT-L1 a výhledy do budoucna

4.6.

David Uličný, Stanislav Čech, Jiří Laurin, Lilian Švábenická


Geofyzikální ústav AV ČR v. v. i.; Česká geologická služba

Výzkumný vrt Běchary v české křídě, aneb od Kopidlna k tajům křídového oceánu a skleníkového klimatu