Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

 

 

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE VĚDECKÉM AREÁLU SPOŘILOV

 

SOBOTA 11. 11. 2017

(10:00 - 17:00 hodin)

 

Naučná stezka

V sobotu 11. 11. 2017 si můžete přijít prohlédnout vědecká pracoviště sídlící ve spořilovském vědeckém areálu. Dveře zájemcům otevře Astronomický ústav AV ČR, Geofyzikální ústav AV ČR a Ústav fyziky atmosféry AV ČR. Čekají vás zajímavé přednášky, praktické ukázky výzkumu, simulace některých přírodních jevů a naučná stezka, která vás provede všemi třemi pracovišti a seznámí vás s procesy, které tyto tři ústavy zkoumají.

 

V Geofyzikálním ústavu můžete navštívit tato stanoviště:

- Zemětřesení pod vašima nohama - krátká přednáška o vzniku zemětřesení, ukázka fungování seismografů

- Ničivé sopečné erupce a zemětřesení v roce 2017 - krátká přednáška o zemětřeseních a erupcích, ke kterým došlo v letošním roce, a o příčinách jejich vzniku

- Jízda na litosférické desce - ukázka deskové tektoniky s odborným komentářem

- Výbuch vulkánu - názorná ukázka sopečné erupce a odpovědi na všechny vaše otázky

- Barevný svět hornin pod mikroskopem - co se díky mikroskopu můžeme dozvědět o struktuře hornin?

- Horniny jako magnety - magnetické vlastnosti hornin

- Západní Čechy, unikátní přírodní laboratoř - informace o výzkumu našich vědců v západních Čechách

- Geopark - prohlídka geoparku s odborným výkladem

 

V semináriu seismického oddělení v přízemí bude promítán film „Zemětřesení v západních Čechách“ o délce 25 minut, který natočil Geofyzikální ústav AV ČR za podpory Strategie AV21.

Na stěnách centrálního schodiště a postranních schodišť si prohlédněte historická vyobrazení zemětřesení, sopečných erupcí, sesuvů a důlních otřesů z rozsáhlé sbírky Jana T. Kozáka.

Občerstvení - návštěvníkům bude k dispozici drobné občerstvení v naší jídelně (káva, čaj, gulášová polévka, horké párky apod.).

 

V Astronomickém ústavu zažijete simulaci černé díry, jen v minikině se budete moci podívat do vesmíru, zjistíte, jak ho vědci zkoumají, a podíváte se dalekohledem - za jasného počasí na naši nejbližší hvězdu Slunce, při zatažené obloze aspoň na Prahu. V budově Astronomického ústavu v sobotu od 10:00 do 14:30 hodin najdete navíc program pro menší děti, které ještě s rodiči po vědeckých stanovištích tolik nenachodí.

 

V Ústavu fyziky atmosféry uvidíte základní meteorologická měření, dozvíte se něco o vybraných meteorologických a klimatických jevech a o výzkumu horních vrstev zemské atmosféry a okolního kosmického prostředí, zejména pomocí družic. Dále bude k vidění expozice meteorologických a družicových přístrojů včetně skutečného modelu družice MAGION.

 

Geopark
Návštěvníci Geofyzikálního ústavu si také budou moci navštívit Geopark Spořilov v areálu ústavu a zahrát si interaktivní hru „Najděte svůj Kámen mudrců“. Proniknete do tajemství o horninách, které Vám pomůže vidět to, co je obyčejnému člověku neviditelné. V úkolech, které budete v Geoparku plnit, se pak přesvědčíte, nakolik se vaše oči staly očima mudrců. A Kámen mudrců? Jeho tajemství odhalíte na konci hry.

 

PŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST

Přednášky odborníků z Geofyzikálního ústavu, Astronomického ústavu a Ústavu fyziky atmosféry budou probíhat v přednáškovém sále Ústavu fyziky atmosféry. Vstup zdarma.

 

Datum

Čas

Téma

Přednášející

6.11.2017

18:00-19:00

Meteorologické jevy

Dr. Petr Zacharov

7.11.2017

18:00-19:00

Co nového s ozónovou dírou? Stále hrozba nebo problém vyřešen?

Dr. Michal Kozubek

8.11.2017

18:00-19:00

Blýská se...

Dr. Ivana Kolmašová

9.11.2017

18:00-19:00

Polární záře ve vědě, umění a mýtech

Dr. Zbyšek Mošna

10.11.2017

18:00–19:00

Neobyčejné putování družice Cassini k planetě Saturn

Dr. David Píša

10.11.2017

19:00–20:00

Seismické vlny a metody studia zemětřesení

RNDr. Václav Vavryčuk, DrSc.

10.11.2017

20:00–21:00

V Mléčné dráze oblačno, s občasnými přeháňkami kovového deště

Mgr. Richard Wünsch, Ph.D.

11.11.2017

10:30–11:30

Ionosféra a horní atmosféra, ovlivnění Sluncem a ději na Zemi

Dr. Jaroslav Chum

11.11.2017

11:30–12:30

Malé otřesy pro člověka, velký význam pro vědu, aneb co odhalují zemětřesné roje v Čechách a na Islandu

Ing. Jana Doubravová

11.11.2017

12:30–13:30

Tání ledovců z družicových gravimetrických měření

Mgr. Aleš Bezděk, Ph.D.

11.11.2017

13:30–14:30

Klimatická změna a její důsledky

Dr. Lucie Pokorná

11.11.2017

14:30–15:30

Magnetické pole Země a jeho význam pro náš život

RNDr. Eduard Petrovský, CSc.

11.11.2017

15:30–16:30

Gravitační vlny hýbou celým světem

RNDr. Jiří Svoboda, Ph.D.

 

Program vědeckých ústavů v sousedství Geofyzikálního ústavu naleznete na jejich webových stránkách:

Astronomický ústav AV ČR

Ústav fyziky atmosféry AV ČR