Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

WEBNET - západočeská seismická síť stanic, která monitoruje stále živou zemětřesnou aktivitu

Navštivte volně přístupný geopark na půdě našeho ústavu.

Krýsuvík, Island. Oblast s četným výskytem rojových zemětřesení, jejichž charakter je podobný našim západočeským

Na snímku je horninový výbrus, který umožňuje poznat vnitřní stavbu a mineralogické složení zkoumané horniny.

Seismické stanice instalujeme s výhodou ve starých kamenných budovách s pevnými základy. Na obrázku je mobilní seismická aparatura GAIA.

Pracovníci ústavu se věnují výzkumu geologických procesů po celém světě (na snímku Prokop Závada zkoumá granitové těleso v severní Kalifornii, USA).

Náš ústav se pravidelně zapojuje do popularizačních aktivit pro širokou veřejnost. Ať už se jedná o Den Země či o Týden vědy a techniky, vždy máte možnost spatřit zajímavé pokusy.

Významnou část náplně pracovníků ústavu je práce v terénu na významných geologických lokalitách (fotografie budináže).